Kåren

Välkomna till Hörby Scoutkår!
Vill ni kontakta oss är det enklast att e-posta oss på ledare@horbyscout.se.

Avdelningarna
Spårarna träffas på måndagar 18.00 – 19.30.
Program för spårare: 2020VT_Program_Sp.

Upptäckare och Äventyrare träffas på onsdagar 18:00 – 19:30.
Program för Upptäckare: 2020VT_Program_Up.
Program för Äventyrare: 2020VT_Program_Äv.

 

Inga scoutmöten under vecka 13, 14 och 15 på grund av risk för smittspridning

Vi har beslutat oss för att inte ha scoutmöten under kommande tre veckor.
Det innefattar även övernattningar som var inplanerade.
Under tiden ser vi hur allting utvecklar sig.

Jag ser framför mig att vi alla gör vad vi kan för att följa scoutlagen ”En Scout tar ansvar för sig själv och andra”.
Ett ypperligt sätt är att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Ibland kan man undra varför man fattar ett visst beslut på högre ort.
Vi får helt enkelt förutsätta att de som har dessa tjänster, har större kompetens i ämnet, än vi som sitter hemma vid köksbordet och spekulerar.
– Det vi blir ombedda att göra, är underlätta arbetet att rädda så många liv som möjligt.

Undrar ni något så vet ni hur ni kan kontakta oss.

Så kämpa på och VAR REDO!

Med varm hälsning
Ledarna genom Inge

 

Sommarläger 2020 – Livat i Sherwoodskogen
Årets sommarläger blir på Hultet!
Fakta:
När: Söndagen den 26 juli till lördagen den 1 augusti 2020 (29/7 – 1/8 för halv vecka)
Var: Hultet, Snapphanes lägerområde
Pris: 1100 kr (600 kr för halv vecka)
Efter 30 april tillkommer en efteranmälningsavgift på 300:- per person.
Ni kan läsa mer om lägret här: Livat i Sherwoodskogen.

 

Prova på?
Vill ni prova på scouting hos oss i Hörby?
Klicka här!

 

Hyra av Scoutgården i Hörby eller Scouttorpet i Ekeröd
Länk till information om uthyrning: http://www.horbyscout.se/uthyrning/
E-posta uthyrning@horbyscout.se