Kåren

Välkomna till Hörby Scoutkår!
Vill ni kontakta oss är det enklast att e-posta oss på ledare@horbyscout.se.

Avdelningarna
Spårarna träffas på måndagar 18.00 – 19.30.
Program för spårare: 2020HT_Program_Sp.

Upptäckare och Äventyrare träffas på onsdagar 18:00 – 19:30.
Program för Upptäckare: 2020HT_Program_Up.

Upptäckare och Äventyrare träffas på onsdagar 18:00 – 20:00.
Program för Äventyrare: 2020HT_Program_Äv.

 

Höstterminen 2020

Spårarna träffas på måndagar kl.18:00 – 19:30 på Scoutgården.
Upptäckarna träffas på onsdagar kl.18:00 – kl.19:30. Jämna veckonummer på Scoutgården, udda på Scouttorpet.
Äventyrarna träffas på onsdagar kl.18:00 – kl.20:00. Udda veckonummer på Scoutgården, jämna på Scouttorpet.

Prova på
Har ni kompisar som inte är scouter?
Bjud med dem på några möten så att de får prova på!
Har ni föräldrar som har lust att hänga med på mötena är de också välkomna.
De måste faktiskt inte hålla sina egna barn i handen under mötet!

Covid-19
Som tidigare gäller att man stannar hemma vid symptom.

Hjärtligt välkomna!
Ledarna genom Inge

 

Covid 19.
Jag ser framför mig att vi alla gör vad vi kan för att följa scoutlagen ”En Scout tar ansvar för sig själv och andra”.

Ett ypperligt sätt är att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Ibland kan man undra varför man fattar ett visst beslut på högre ort.
Vi får helt enkelt förutsätta att de som har dessa tjänster, har större kompetens i ämnet, än vi som sitter hemma vid köksbordet och spekulerar.
– Det vi blir ombedda att göra, är underlätta arbetet att rädda så många liv som möjligt.

Undrar ni något så vet ni hur ni kan kontakta oss.

Så kämpa på och VAR REDO!

Med varm hälsning
Ledarna genom Inge
(2020-08-20/SIH)

 

Prova på?
Vill ni prova på scouting hos oss i Hörby?
Klicka här!

 

Hyra av Scoutgården i Hörby eller Scouttorpet i Ekeröd
Länk till information om uthyrning: http://www.horbyscout.se/uthyrning/
E-posta uthyrning@horbyscout.se