Kåren

Välkomna till Hörby Scoutkår!
Vill ni kontakta oss är det enklast att e-posta oss på ledare@horbyscout.se.

Avdelningarna
Spårarna träffas på måndagar 18.00 – 19.30.
Program för spårare: 2020VT_Program_Sp.

Upptäckare och Äventyrare träffas på onsdagar 18:00 – 19:30.
Program för Upptäckare: 2020VT_Program_Up.
Program för Äventyrare: 2020VT_Program_Äv.

 

Höstterminen 2020.
Nu får vi se hur det kommer att se ut i höst …
Vi ledare kommer att träffas i mitten av augusti för att planera.
Därefter kommer vi att informera om terminstart mm.

Till dess gäller samma sak som stått här på hemsidan sedan i våras:

 

Jag ser framför mig att vi alla gör vad vi kan för att följa scoutlagen ”En Scout tar ansvar för sig själv och andra”.

Ett ypperligt sätt är att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Ibland kan man undra varför man fattar ett visst beslut på högre ort.
Vi får helt enkelt förutsätta att de som har dessa tjänster, har större kompetens i ämnet, än vi som sitter hemma vid köksbordet och spekulerar.
– Det vi blir ombedda att göra, är underlätta arbetet att rädda så många liv som möjligt.

Undrar ni något så vet ni hur ni kan kontakta oss.

Så kämpa på och VAR REDO!

Med varm hälsning
Ledarna genom Inge
(2020-08-08/SIH)

 

Prova på?
Vill ni prova på scouting hos oss i Hörby?
Klicka här!

 

Hyra av Scoutgården i Hörby eller Scouttorpet i Ekeröd
Länk till information om uthyrning: http://www.horbyscout.se/uthyrning/
E-posta uthyrning@horbyscout.se