Avdelningar

Hörby scoutkår är indelat i olika åldersgrupper:

Kotte upp till 7 år

Spårare 8 – 9 år

Upptäckare 10 – 12 år

Äventyrare 12 – 15 år

Utmanare 15 – 18 år

Rover 18 – 25 år

Vill du veta något om när de olika grupperna har möten kontakta någon av ledarna.