Uppdaterad information på hemsidan

Hej,

Program för Kottarna är inlagt på förstasidan.
Programmet för Spårare, Upptäckare och Äventyrare är korrigerat.
(Rättat ordningen på aktiviteterna under v41.)

Information för Eventet Fulltoftadagen 2014-10-25, är uppdaterad med länkar.