Om Kåren – Historik

Kåren bildades 1920, dock har gamla bilder visat att det redan före 1910 fanns något som kan liknas vid en scoutkår. De första åren i kåren var intresset stort för scouting, men intresset försvann och kåren upplöstes tillfälligt.

1924 gjordes ett nytt försök att hålla liv i kåren, men det hände inte mycket förrän 1929 då det gjordes ett nytt krafttag att få igång kåren, och det lyckades.

Till en början hade Hörby Scoutkår ingen egen scoutstuga, utan man höll till på lite olika platser, bland annat i Fritidsgården vid Kristianstadsvägen, där man också hade några små kojor. Den 11 november 1967 stod Hörby Scoutkårs egen scoutstuga färdig där den ligger idag vid Parkgatans västra del, Syregatans norra del.